Hvem er vi?

Vi er en gymnastikafdeling under Gandrup Sportsklub og Holtet IdrætsforeningVores formål

Formålet med gymnastikforeningens arbejde i Gandrup – Holtet er at:   


Tilbyde kvalitetsgymnastik for alle aldre og at danne en ramme for fælleskab og glæde i gymnastikken gennem udfordringer og gensidig respekt.


Vi har defineret de ord som er brugt i formålet:


Kvalitetsgymnastik:

Vi har stor fokus på grundgymnastikken, som skal være basis på alle hold. Samtidig følger vi med og lader os inspirere at gymnastikkens udvikling.


Gymnastikken bygges op omkring grundgymnastikken og gymnastikken udvikles i takt med gymnasternes alder.


Alle aldre:

Vi har børne, junior, voksen og seniorhold. 


Fællesskab:

Med fælleskab forstår vi både fællesskab på det enkelte hold og fællesskab i gymnastikafdelingen. Det er vigtigt, at alle føler de er en del af et fællesskab og at de er med til at skabe noget sammen.  Det skal være attraktiv at være en del af et hold. Det er vigtigt, at der både er et fællesskab i gymnastikken og  et socialt fællesskab på de enkelte hold.


Glæde:

Følelsen af at få brugt sin krop og blive udfordret på rette niveau. Følelsen af at tilhøre et fællesskab hvor man får succesoplevelser sammen med andre igennem gymnastikken. Glæden kan også være at blive mødt af glade og åbne instruktører som har lyst og overskud til  at give oplevelser med gymnastikken videre.


Udfordringer:

Vi vil udvikle børnenes gymnastiske og sociale kompetencer, så de får mod på aktiv deltagelse i fællesskabet.  Ved at give gymnasterne udfordringer. Udfordringerne skal være afstemt holdets niveau. Kun i et glad og trygt fællesskab kan man få mod på nye udfodringer.


Gensidig respekt:

Gensidig respekt betyder også gensidige forventninger og krav. Det er ok at stille krav både til gymnasterne, instruktørerne og gymnastikudvalget. Krav kan f.eks være mødepligt på holdene og at overholde aftaler. Ligeledes kan gensidig respekt også være forventningsafstemning mellem forældre og instruktører, Bl.a. en forståelse for at det er frivillige instruktører, der er i gymnastikforeningen. Desuden forventningsafstemning mellem instruktører, hjælpeinstruktører og gymnastikudvalg.